Referentsid

2021 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Saue ristmike laiendused. Suure gabariidilise veose tarbeks
Võsa ja üksikute puude eemaldamine, truubi ehitamine, kasvupinnase eemaldamine, liivast täitekihi ehitamine geokärje paigaldus, killustikaluse ehitamine freesasfaldist pealmise kihi ehitamine
Kaarlaid OÜ
Raeküla kergliiklustee
Üleujutuse likvideerimine. Uue kraavi kaevamine koos truubi paigaldusega
Rae Vallavalitsus
Puhkeküla ehitus Nõval
II etapp. Biopuhasti paigaldamine, kanalisatsioonivõrgu ehitamine, tarbeveetorustike ehitus, kraavide kaevamine, vundamendi aluste ehitamine
Marika Puhkemajad OÜ

2020 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Põdra tee, Uuesalu
Sadevee restkaevu ehitustööd koos asfalteerimisega
Rae Vallavalitsus
Rukki 6, Stockoffice
Hoone ja parkla aluste kõik pinnasetööd. Kasvupinnase eemaldamisest asfalteerimiseni. Vundamendi kannude aluste ehitus. Ehitusaegse drenaaži süsteemi ehitamine
Hausers Ehitus OÜ
Tabasalu Hariduskeskus
Kraavi kaevamine, Riigigümnaasiumi ja põhikooli teede ja platside väljakaeve koos turba äraveoga ning teedele ja platsidele aluskihi ehitamine. Maht 30000m³
Via Infra OÜ
Kurna park
Kändude juurimine, pinnase planeerimine, kruusast tasanduskiht, hakkepuidust teeraja ehitamine
Rae Vallavalitsus
Reie tee, Veskitaguse k.
Kasvupinnase eemaldamine, truubi ehitamine, kruusast tasanduskihi ehitamine freesipurust katte ehitus ja teeservade haljastamine
Eraisik
Betooni 25, Lagedi
Üleujutuse likvideerimine. Võsa eemaldamine, kändude juurimine, kraavi kaevamine, truubi paigaldamine
Rae Vallavalitsus
Puhkeküla ehitus Nõval
I etapp. Võsa ja üksikute puude eemaldamine, kändude juurimie, teede ehitamine, elektrikaablite paigaldus, tiigi kaevamine, biopuhasti paigaldamine, kanalisatsioonivõrgu ehitamine, tarbeveetorustike ehitus, kraavide kaevamine, vundamendi aluste ehitamine
Marika Puhkemajad OÜ

2019 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Sõõru tee
Raietööd, kändude juuriminme, kraavi kaevamine
Hr. Indrek Loorents
Lilleoru
Kõnniteede ja platside ehitus
Lilleoru MTÜ
Tankisilla tee, Pajupea k.
Raietööd, kändude juurimine, uute kraavide projekteerimine ja kaevamine, truupide ehitamine
Rae Vallavalitsus
Aaviku tee
Kinnistule mahasõidu ehitus
Eraisik
Raeküla peakraav
Peakraavi puhastus settetest, võsa jka raiejääkide likvideerimine
Infraroad OÜ
Kautjala
Tee nölvade planeerimine ja servadesse kogunenud pinnase äravedu
Rae Vallavalitsus
Lagedi kool
Jooksuraja katmine multsiga
Rae Vallavalitsus
Estanci laoplats
Sadeveerestkaevu paigaldus. Laoplatsi tasandustööd
Estanc AS
Laoplatsi ehitamine
Asfalteeritud laoplatsi ehitustööd
Inmarx OÜ
Jüri koertejalutusväljak
Raietööd, kändude juurimine, kasvupinnase eemaldamine ja sõelumine, geotekstiili paigaldus, kruusast harjutusväljaku aluste ehitamine. Keevispaneelaia paigaldus koos väravatega.
Rae Vallavalitsus
Angerja 38, Harku
Võsa ja puude eemaldamine ja utiliseerimine
Infraroad OÜ
Jüri Terviserajad
Männipuidust tasanduskiht terviserajale. Pikkus 1700m
Rae Vallavalitsus

2018 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Kurna Discgolfirajad
Tuulemurru likvideerimine, kändude juurimine, radade tasandamine, truupide ehitamine
Rae Vallavalitsus
Limu k.
Raadamistööd
Elering AS
KTM keskus
Vee ja kanalisatsiooni trassi ehitus koos mahuti paigaldusega
Ekstreemmoto OÜ
Kohila Gümnaasium
Parkla ja kõnnitee väljakaeve
Infraroad OÜ
Tammsaare tee 143 parkla ja sõidutee
Sõidutee betoonkatte lammutamine, puude eemaldamine, sobimatu pinnase eemaldamine, liivast ja killustikust aluse ehitamine, teepeenra ehitamine, haljastuse rajamine
Infraroad OÜ
Sõõru tee, Veskitaguse külas
Kasvupinnase eemaldamine, liivast ja killustikust aluse ehitamine, freesipurust katendi ehitamine, veetrassi ehitamine
Hr. Indrek Loorents
Energia tn. Tallinnas
Kogu tänava rekonstrueerimine.
Infraroad OÜ
Jüri Kalmistu jalgtee
Jalgtee ehitamine
Rae Vallavalitsus
Peetri asula
Heki teelt jalgtee ehitamine koos truubiga.
Rae Vallavalitsus

2017 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Jaama 10 kortermajad
Pinnase koorimine, vundamentide kaeve ja killustikaluste ehitus, parkla aluste ehitus, sadevee imbsüsteemi ehitus, vee-ja kanalisatsioonitorustiku paigaldus, hoonete siseste tagasitidete tegemine, parklate asfalteerimine, tänavakivi paigaldus, kõrghaljastuse rajamine
Hansaviimistluse OÜ
Kiili sadevesüsteem
Sadeveetorustike rajamine
Kiili KVH
Lilleoru
Parklate ja platside ehitus, sadevesüsteemi paigaldus, raadamine, pinnase planeerimine
Lilleoru MTÜ
Vilivere Kergliiklustee
Raadamine, Kasvupinnase eemaldamine, Aluste ehitus, Truupide ja sadeveesüsteemide ehitus, munakivikindlustused, haljastus
Warren Teed OÜ
Kurna Discgolfirajad
Raadamine, harvendamine, pinnase planeerimine, truupide ehitus
Rae Vallavalitsus
Lepiku peakraav
Kraavide puhastamine
Esmar Ehitus AS
Ülejõe truubi langetamine
Infraroad OÜ
Warren Teed OÜ
Lagedi lasteaed
Pinnase planeerimine, sadeveerestkaevu paigaldus.
Rae Vallavalitsus

2016 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Kautjala mõis
Teede ja parklate ehitus, kommunikatsioonide paigaldus, pinnase planeerimine.
RV Hansaholz OÜ
Väljaku 5
Parkla aluste ehitus, asfalteerimine, haljastus.
Hansaviimistluse OÜ
Petanki väljak jüris
Petanki väljaku ehitus
Rae Vallavalitsus
Aiandi tee
Raadamine
RTS Infraehitus

2015 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Pajupea tee
Külmakerkeohtlike lõikude eemaldamine
Rae Vallavalitsus
Jüri terviserada
Jüri Terviseraja katmine koorepuruga
Rae Vallavalitsus
Rukki tee
Kraavide kaevamine, Ø600 truubi ja kaevu paigaldus
Tehnohaldus OÜ
Kopli 3, Tallinn
Sobimatu pinnase ja kändude teisaldamine, terassi aluste ja aia vundamendi ehitus.
Hansaviimistluse OÜ
Golfi tee
Ø1400 mm truubi vahetus, uute kraavide kaevamine
Arkop OÜ / Werm OÜ

2014 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Keila - Paldiski mnt.
Raadamine ja juurimine
Teede REV-2
Tallinna ringtee. Kurna.
Müratõkkeseina vundamendi aluste ehitus, pinnase teisaldamine jpm.
RTS Infraehitus OÜ
Lagedi kooli spordiväljakud
Drenaažisüsteemi ehitus jalgpalliväljakule
Rae Vallavalitsus
Jüri Gümnaasium
Truupide ehitamine ja kraavide kaevamine, pinnase teisaldamine
Riito Ehituse AS
Jüri kelgumägi
Kelgumäe teisaldamine
KRTL OÜ
Jüri Terviserada
Koorepurukattega terviseraja ehitamine
Rae Vallavalitsus

2013 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Andrekse elamurajooni teed
Truupide ehitamine ja kraavide kaevamine
RTS Infraehitus OÜ
Lokuta - Jõeküla
Truupide ehitamine ja kraavide kaevamine
Teede REV-2
Veskitaguse tee
Truupide ehitamine, nõlvade puhastamine, kraavide kaevamine
Teehoolduse OÜ
Sausti küla
Ø 1000 mm binokkel truubi ehitamine Kurna ojale
Teede REV-2
Pajupea tee
Külmakergete likvideerimine, geosünteesi ehitamine, killustikaluse ehitamine
Teehoolduse OÜ
Lagedi kooli spordiväljakud
Koorepurukattega terviseraja ehitamine
Rae Vallavalitsus
Jüri Terviserada
Tööd võsagiljotiiniga, pinnasevedu, truupide ehitamine, kraavide kaevamine, nõlvade planeerimine
Rae Vallavalitsus

2012 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Rae valla erinevad teed.
Truupide ehitamine, kraavide kaevamine
Rae Vallavalitsus
Põdra tee
Ø 1,6m drenaaži kaevu rajamine
Rae Vallavalitsus
Juurdepääsu tee
Geotekstiili paigaldus, kruusatee ehitus
Saestuudio AS
Jüri - Aaviku kergliiklustee
Raadamine, juurimine, kasvupinnase eemaldamine, truupide ehitaminne, drenaaži kaevude ja torustiku ehitus, uute kraavide kaevamine, liivast muldkeha ehitamine, killustikaluse ehitamine, peenarde ehitamine, nõlvade kindlustamine geokärjega, gaasitorude kaitsmine betoonplaatidega, haljastuse rajamine.
Lemminkäinen Eesti AS
Jüri Terviserada
Truupide ehitamine, pinnasetee ehitus
Rae Vallavalitsus

2011 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Lepiku peakraavi rekonstrueerimine
Raietööd, kraavi kaevamine, nõlvade kindlustamine kookosmatiga, voolusängi kindlustamine killustikuga, truupide ehitus, drenaaži kaevude ja torustike ehitus, betoonrenni paigaldus.
Esmar Ehitus AS

2010 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Ristiku tn
Sadevee kollektori ehitamine.
Rae Vald
Töngi – Aranküla lõpp
Raadamine, juurimine, kasvupinnase eemaldamine, ehituseks sobiva ja sobimatu kaevandamine muldest, turba kaevandamine, uute kraavide kaevamine, põikkraavide puhastamine, maa-ala planeerimine.
Rapla Teed OÜ

2009 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Töngi – Aranküla algus
Raadamine, juurimine, kasvupinnase eemaldamine, ehituseks sobiva ja sobimatu kaevandamine muldest, turba kaevandamine, uute kraavide kaevamine, põikkraavide puhastamine, maa-ala planeerimine.
Rapla Teed OÜ
Mõisa tee
Freesasfaldist katte ehitus
KÜ Mõisa tee 8
Vanapere tee
Raadamine, uue kraavi kaevamine, truubi ehitus, maaparandus drenaaži korrastamine.
Rae Vald
Laoplatsi laiendus
Kasvupinnase koorimine, aluse tasandamine, freesasfaldist pealmise kihi ehitus
Kaarlaid OÜ
Parkla ehitus
Kasvupinnase koorimine, aluse tasandamine, kruusast aluse ehitus, freesasfaldist pealmise kihi ehitus
Harju Aknad OÜ
Vaisi – Riguldi
Raadamine, juurimine, uute kraavide kaevamine, truupide ehitus, kruusast aluskihi ehitus, geotekstiili paigaldus, sobimatu pinnase eemaldamine muldest.
Tallinna Teede AS
Jüri – Pajupea mnt. lõpp
Raadamine, kasvupinnase eemaldamine, muldkeha vahetus, liivast alus, uute kraavide kaevamine, haljastus.
Tallinna Teede AS

2008 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Kaisma – Kergu mnt.
Raadamine, kasvupinnase ja ehituseks sobimatu pinnase kaevamine koos äraveoga, truupide ehitus, kergliiklustee aluse ehitus, haljastus
Destia Eesti AS
Vääna-Jõesuu – Keila-Joa mnt.
Truupide ehitus, sadevee restkaevude ja drenaažitorustike paigaldus
SMR Teed AS
Laoplatsi ehitus
Sobimatu kaevamine, killustikaluse ehitus, freesasfaldist pealmise kihi ehitus
Pakkaniska AS
Laoplatsi ehitus lõpp
Kasvupinnase koorimine, aluse tasandamine, killustikaluse ehitus, freesasfaldist pealmise kihi ehitus, kraavide kaevamine, truupide ehitus
Kaarlaid OÜ
Jüri – Pajupea mnt. algus
Raadamine, kasvupinnase eemaldamine, muldkeha vahetus, liivast alus, uute kraavide kaevamine, haljastus.
Tallinna Teede AS

2007 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Laoplatsi ehitus algus
Kasvupinnase koorimine, aluse tasandamine, killustikaluse ehitus, freesasfaldist pealmise kihi ehitus, kraavide kaevamine, truupide ehitus
Kaarlaid OÜ
Ahula – Ambla mnt.
Raadamine, juurimine, uute kraavide kaevamine, nõlvade- ja teemaa planeerinne
Teede REV-2
Kohila – Töngi mnt.
Raadamine, juurimine, ehituseks sobiva kaevamine muldest, kraavi puhastamine, truupide ehitus
Rapla Teed OÜ
Lähte – Tabivere mnt.
Uute kraavide kaevamine
Aspi AS
Tabasalu – Muraste mnt.
Truupide ehitus
Rapla Teed OÜ
Kiisa – Kurtna kergliiklustee
Raadamine, juurimine
Aspi AS
Laagri – Alliku mnt
Raadamine, juurimine
Aspi AS
Jõesuu sild, Madisel
Raadamine
Teede REV-2 AS
Villa Benita
Raadamine
YIT AS
Tabasalu – Muraste mnt.
Truupide ehitus
Rapla Teed OÜ
Kiisa – Kurtna kergliiklustee
Raadamine, juurimine
Aspi AS

2006 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Emajõe sild, Tõllistel
Raadamine
Teede REV-2
Ametmäe – Valga mnt.
Raadamine, uute kraavide kaevamine, nõlvade- ja teemaa planeerinne, haljastus
Teede REV-2
Ametmäe – Valga mnt.
Raadamine, juurimine, võra piiramine, uute kraavide kaevamine, sidekaabli reservtorude paigaldamine, nõlvade- ja teemaa planeerinne, haljastus
Aspi AS
Rannapungerja – Lohusuu mnt
Raadamine juurimine
Skanska EMV AS
Kakumäe rand.
Raadamine
Teede REV-2
Kasemetsa – Kiisa mnt. lõpp
Raadamine, juurimine, kasvupinnase eemaldamine, truupide ehitus, uute kraavide kaevamine, ehituseks sobiva ja sobimatu kaevamine muldest, liivast aluse ehitus, haljastus, nõlvade planeerimine
Aspi AS

2005 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Kuusalu – Mustametsa mnt.
Raadamine, juurimine, heki pügamine
Aspi AS
Kemba – Valgejõe mnt.
Raadamine, tehnoloogilise killustikaluse ehitus, drenaažitorude survepesu
Skanska EMV AS
Leppneeme tee
Raadamine
Aspi AS
Paldiski autoterminal
Raadamine
Teede REV-2 AS
Kasemetsa – Kiisa mnt. algus
Raadamine, juurimine, kasvupinnase eemaldamine, truupide ehitus, uute kraavide kaevamine, ehituseks sobiva ja sobimatu kaevamine muldest, liivast aluse ehitus, haljastus, nõlvade planeerimine
Aspi AS

2004 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Laeva – Tartu mnt.
Raadamine, juurimine, uute kraavide kaevamine, temaa-ala planeerimine, niitmine
Teede REV-2 AS
Kose-Uuemõisa
Raadamine
Skanska EMV AS
Paekna raba
Raadamine
Mikskaar AS
Otepää – Kanepi mnt. lõpp
Raadamine
TREF AS

2003 Tööd

Objekti nimetus Teostatud tööd Tööde tellija
Lelle – Käru mnt.
Raadamine
Teede REV-2 AS
Uhti – Saverna, Erastvere – Peetrimõisa mnt.
Raadamine, juurimine
Teede REV-2 AS
Uhti – Saverna mnt.
Raadamine, juurimine
Teede REV-2 AS
Otepää – Kanepi mnt. algus
Raadamine
TREF AS
Muuga, Altmetsa tee.
Raadamine
Teede REV-2 AS
Keila – Kloogaranna mnt.
Raadamine
Harju Teedevalitsus

Amifax OÜ

Reg nr: 10428147

KMKR: EE100352933

Aadress: Nurmenuku 1, Harjumaa, Eesti 75305