Referentsid

2021 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Töötame
Saue ristmike laiendused. Suure gabariidilise veose tarbeks Võsa ja üksikute puude eemaldamine, truubi ehitamine, kasvupinnase eemaldamine, liivast täitekihi ehitamine geokärje paigaldus, killustikaluse ehitamine freesasfaldist pealmise kihi ehitamine Kaarlaid OÜ
Raeküla kergliiklustee Üleujutuse likvideerimine. Uue kraavi kaevamine koos truubi paigaldusega Rae Vallavalitsus
Puhkeküla ehitus Nõval II etapp. Biopuhasti paigaldamine, kanalisatsioonivõrgu ehitamine, tarbeveetorustike ehitus, kraavide kaevamine, vundamendi aluste ehitamine Marika Puhkemajad OÜ

2020 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Põdra tee, Uuesalu Sadevee restkaevu ehitustööd koos asfalteerimisega Rae Vallavalitsus
Rukki 6, Stockoffice Hoone ja parkla aluste kõik pinnasetööd. Kasvupinnase eemaldamisest asfalteerimiseni. Vundamendi kannude aluste ehitus. Ehitusaegse drenaaži süsteemi ehitamine Hausers Ehitus OÜ
Tabasalu Hariduskeskus Kraavi kaevamine, Riigigümnaasiumi ja põhikooli teede ja platside väljakaeve koos turba äraveoga ning teedele ja platsidele aluskihi ehitamine. Maht 30000m³ Via Infra OÜ
Kurna park Kändude juurimine, pinnase planeerimine, kruusast tasanduskiht, hakkepuidust teeraja ehitamine Rae Vallavalitsus
Reie tee, Veskitaguse k. Kasvupinnase eemaldamine, truubi ehitamine, kruusast tasanduskihi ehitamine freesipurust katte ehitus ja teeservade haljastamine Eraisik
Betooni 25, Lagedi Üleujutuse likvideerimine. Võsa eemaldamine, kändude juurimine, kraavi kaevamine, truubi paigaldamine Rae Vallavalitsus
Puhkeküla ehitus Nõval I etapp. Võsa ja üksikute puude eemaldamine, kändude juurimie, teede ehitamine, elektrikaablite paigaldus, tiigi kaevamine, biopuhasti paigaldamine, kanalisatsioonivõrgu ehitamine, tarbeveetorustike ehitus, kraavide kaevamine, vundamendi aluste ehitamine Marika Puhkemajad OÜ

2019 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Sõõru tee Raietööd, kändude juuriminme, kraavi kaevamine Hr. Indrek Loorents
Lilleoru Kõnniteede ja platside ehitus Lilleoru MTÜ
Tankisilla tee, Pajupea k. Raietööd, kändude juurimine, uute kraavide projekteerimine ja kaevamine, truupide ehitamine Rae Vallavalitsus
Aaviku tee Kinnistule mahasõidu ehitus Eraisik
Raeküla peakraav Peakraavi puhastus settetest, võsa jka raiejääkide likvideerimine Infraroad OÜ
Kautjala Tee nölvade planeerimine ja servadesse kogunenud pinnase äravedu Rae Vallavalitsus
Lagedi kool Jooksuraja katmine multsiga Rae Vallavalitsus
Estanci laoplats Sadeveerestkaevu paigaldus. Laoplatsi tasandustööd Estanc AS
Laoplatsi ehitamine Asfalteeritud laoplatsi ehitustööd Inmarx OÜ
Jüri koertejalutusväljak Raietööd, kändude juurimine, kasvupinnase eemaldamine ja sõelumine, geotekstiili paigaldus, kruusast harjutusväljaku aluste ehitamine. Keevispaneelaia paigaldus koos väravatega. Rae Vallavalitsus
Angerja 38, Harku Võsa ja puude eemaldamine ja utiliseerimine Infraroad OÜ
Jüri Terviserajad Männipuidust tasanduskiht terviserajale. Pikkus 1700m Rae Vallavalitsus

2018 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Kurna Discgolfirajad Tuulemurru likvideerimine, kändude juurimine, radade tasandamine, truupide ehitamine Rae Vallavalitsus
Limu k. Raadamistööd Elering AS
KTM keskus Vee ja kanalisatsiooni trassi ehitus koos mahuti paigaldusega Ekstreemmoto OÜ
Kohila Gümnaasium Parkla ja kõnnitee väljakaeve Infraroad OÜ
Tammsaare tee 143 parkla ja sõidutee Sõidutee betoonkatte lammutamine, puude eemaldamine, sobimatu pinnase eemaldamine, liivast ja killustikust aluse ehitamine, teepeenra ehitamine, haljastuse rajamine Infraroad OÜ
Sõõru tee, Veskitaguse külas Kasvupinnase eemaldamine, liivast ja killustikust aluse ehitamine, freesipurust katendi ehitamine, veetrassi ehitamine Hr. Indrek Loorents
Energia tn. Tallinnas Kogu tänava rekonstrueerimine. Infraroad OÜ
Jüri Kalmistu jalgtee Jalgtee ehitamine Rae Vallavalitsus
Peetri asula Heki teelt jalgtee ehitamine koos truubiga. Rae Vallavalitsus

2017 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Jaama 10 kortermajad Pinnase koorimine, vundamentide kaeve ja killustikaluste ehitus, parkla aluste ehitus, sadevee imbsüsteemi ehitus, vee-ja kanalisatsioonitorustiku paigaldus, hoonete siseste tagasitidete tegemine, parklate asfalteerimine, tänavakivi paigaldus, kõrghaljastuse rajamine Hansaviimistluse OÜ
Kiili sadevesüsteem Sadeveetorustike rajamine Kiili KVH
Lilleoru Parklate ja platside ehitus, sadevesüsteemi paigaldus, raadamine, pinnase planeerimine Lilleoru MTÜ
Vilivere Kergliiklustee Raadamine, Kasvupinnase eemaldamine, Aluste ehitus, Truupide ja sadeveesüsteemide ehitus, munakivikindlustused, haljastus Warren Teed OÜ
Kurna Discgolfirajad Raadamine, harvendamine, pinnase planeerimine, truupide ehitus Rae Vallavalitsus
Lepiku peakraav Kraavide puhastamine Esmar Ehitus AS
Ülejõe truubi langetamine Infraroad OÜ Warren Teed OÜ
Lagedi lasteaed Pinnase planeerimine, sadeveerestkaevu paigaldus. Rae Vallavalitsus

2016 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Kautjala mõis Teede ja parklate ehitus, kommunikatsioonide paigaldus, pinnase planeerimine. RV Hansaholz OÜ
Väljaku 5 Parkla aluste ehitus, asfalteerimine, haljastus. Hansaviimistluse OÜ
Petanki väljak jüris Petanki väljaku ehitus Rae Vallavalitsus
Aiandi tee Raadamine RTS Infraehitus

2015 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Pajupea tee Külmakerkeohtlike lõikude eemaldamine Rae Vallavalitsus
Jüri terviserada Jüri Terviseraja katmine koorepuruga Rae Vallavalitsus
Rukki tee Kraavide kaevamine, Ø600 truubi ja kaevu paigaldus Tehnohaldus OÜ
Kopli 3, Tallinn Sobimatu pinnase ja kändude teisaldamine, terassi aluste ja aia vundamendi ehitus. Hansaviimistluse OÜ
Golfi tee Ø1400 mm truubi vahetus, uute kraavide kaevamine Arkop OÜ / Werm OÜ

2014 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Keila - Paldiski mnt. Raadamine ja juurimine Teede REV-2
Tallinna ringtee. Kurna. Müratõkkeseina vundamendi aluste ehitus, pinnase teisaldamine jpm. RTS Infraehitus OÜ
Lagedi kooli spordiväljakud Drenaažisüsteemi ehitus jalgpalliväljakule Rae Vallavalitsus
Jüri Gümnaasium Truupide ehitamine ja kraavide kaevamine, pinnase teisaldamine Riito Ehituse AS
Jüri kelgumägi Kelgumäe teisaldamine KRTL OÜ
Jüri Terviserada Koorepurukattega terviseraja ehitamine Rae Vallavalitsus

2013 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Andrekse elamurajooni teed Truupide ehitamine ja kraavide kaevamine RTS Infraehitus OÜ
Lokuta - Jõeküla Truupide ehitamine ja kraavide kaevamine Teede REV-2
Veskitaguse tee Truupide ehitamine, nõlvade puhastamine, kraavide kaevamine Teehoolduse OÜ
Sausti küla Ø 1000 mm binokkel truubi ehitamine Kurna ojale Teede REV-2
Pajupea tee Külmakergete likvideerimine, geosünteesi ehitamine, killustikaluse ehitamine Teehoolduse OÜ
Lagedi kooli spordiväljakud Koorepurukattega terviseraja ehitamine Rae Vallavalitsus
Jüri Terviserada Tööd võsagiljotiiniga, pinnasevedu, truupide ehitamine, kraavide kaevamine, nõlvade planeerimine Rae Vallavalitsus

2012 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Rae valla erinevad teed. Truupide ehitamine, kraavide kaevamine Rae Vallavalitsus
Põdra tee Ø 1,6m drenaaži kaevu rajamine Rae Vallavalitsus
Juurdepääsu tee Geotekstiili paigaldus, kruusatee ehitus Saestuudio AS
Jüri - Aaviku kergliiklustee Raadamine, juurimine, kasvupinnase eemaldamine, truupide ehitaminne, drenaaži kaevude ja torustiku ehitus, uute kraavide kaevamine, liivast muldkeha ehitamine, killustikaluse ehitamine, peenarde ehitamine, nõlvade kindlustamine geokärjega, gaasitorude kaitsmine betoonplaatidega, haljastuse rajamine. Lemminkäinen Eesti AS
Jüri Terviserada Truupide ehitamine, pinnasetee ehitus Rae Vallavalitsus

2011 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Lepiku peakraavi rekonstrueerimine Raietööd, kraavi kaevamine, nõlvade kindlustamine kookosmatiga, voolusängi kindlustamine killustikuga, truupide ehitus, drenaaži kaevude ja torustike ehitus, betoonrenni paigaldus. Esmar Ehitus AS

2010 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Ristiku tn Sadevee kollektori ehitamine. Rae Vald
Töngi – Aranküla lõpp Raadamine, juurimine, kasvupinnase eemaldamine, ehituseks sobiva ja sobimatu kaevandamine muldest, turba kaevandamine, uute kraavide kaevamine, põikkraavide puhastamine, maa-ala planeerimine. Rapla Teed OÜ

2009 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Töngi – Aranküla algus Raadamine, juurimine, kasvupinnase eemaldamine, ehituseks sobiva ja sobimatu kaevandamine muldest, turba kaevandamine, uute kraavide kaevamine, põikkraavide puhastamine, maa-ala planeerimine. Rapla Teed OÜ
Mõisa tee Freesasfaldist katte ehitus KÜ Mõisa tee 8
Vanapere tee Raadamine, uue kraavi kaevamine, truubi ehitus, maaparandus drenaaži korrastamine. Rae Vald
Laoplatsi laiendus Kasvupinnase koorimine, aluse tasandamine, freesasfaldist pealmise kihi ehitus Kaarlaid OÜ
Parkla ehitus Kasvupinnase koorimine, aluse tasandamine, kruusast aluse ehitus, freesasfaldist pealmise kihi ehitus Harju Aknad OÜ
Vaisi – Riguldi Raadamine, juurimine, uute kraavide kaevamine, truupide ehitus, kruusast aluskihi ehitus, geotekstiili paigaldus, sobimatu pinnase eemaldamine muldest. Tallinna Teede AS
Jüri – Pajupea mnt. lõpp Raadamine, kasvupinnase eemaldamine, muldkeha vahetus, liivast alus, uute kraavide kaevamine, haljastus. Tallinna Teede AS

2008 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Kaisma – Kergu mnt. Raadamine, kasvupinnase ja ehituseks sobimatu pinnase kaevamine koos äraveoga, truupide ehitus, kergliiklustee aluse ehitus, haljastus Destia Eesti AS
Vääna-Jõesuu – Keila-Joa mnt. Truupide ehitus, sadevee restkaevude ja drenaažitorustike paigaldus SMR Teed AS
Laoplatsi ehitus Sobimatu kaevamine, killustikaluse ehitus, freesasfaldist pealmise kihi ehitus Pakkaniska AS
Laoplatsi ehitus lõpp Kasvupinnase koorimine, aluse tasandamine, killustikaluse ehitus, freesasfaldist pealmise kihi ehitus, kraavide kaevamine, truupide ehitus Kaarlaid OÜ
Jüri – Pajupea mnt. algus Raadamine, kasvupinnase eemaldamine, muldkeha vahetus, liivast alus, uute kraavide kaevamine, haljastus. Tallinna Teede AS

2007 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Laoplatsi ehitus algus Kasvupinnase koorimine, aluse tasandamine, killustikaluse ehitus, freesasfaldist pealmise kihi ehitus, kraavide kaevamine, truupide ehitus Kaarlaid OÜ
Ahula – Ambla mnt. Raadamine, juurimine, uute kraavide kaevamine, nõlvade- ja teemaa planeerinne Teede REV-2
Kohila – Töngi mnt. Raadamine, juurimine, ehituseks sobiva kaevamine muldest, kraavi puhastamine, truupide ehitus Rapla Teed OÜ
Lähte – Tabivere mnt. Uute kraavide kaevamine Aspi AS
Tabasalu – Muraste mnt. Truupide ehitus Rapla Teed OÜ
Laagri – Alliku mnt Raadamine, juurimine Aspi AS
Jõesuu sild, Madisel Raadamine Teede REV-2 AS
Villa Benita Raadamine YIT AS
Kiisa – Kurtna kergliiklustee Raadamine, juurimine Aspi AS

2006 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Emajõe sild, Tõllistel Raadamine Teede REV-2
Ametmäe – Valga mnt. Raadamine, uute kraavide kaevamine, nõlvade- ja teemaa planeerinne, haljastus Teede REV-2
Ametmäe – Valga mnt. Raadamine, juurimine, võra piiramine, uute kraavide kaevamine, sidekaabli reservtorude paigaldamine, nõlvade- ja teemaa planeerinne, haljastus Aspi AS
Rannapungerja – Lohusuu mnt Raadamine juurimine Skanska EMV AS
Kakumäe rand. Raadamine Teede REV-2
Kasemetsa – Kiisa mnt. lõpp Raadamine, juurimine, kasvupinnase eemaldamine, truupide ehitus, uute kraavide kaevamine, ehituseks sobiva ja sobimatu kaevamine muldest, liivast aluse ehitus, haljastus, nõlvade planeerimine Aspi AS

2005 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Kuusalu – Mustametsa mnt. Raadamine, juurimine, heki pügamine Aspi AS
Kemba – Valgejõe mnt. Raadamine, tehnoloogilise killustikaluse ehitus, drenaažitorude survepesu Skanska EMV AS
Leppneeme tee Raadamine Aspi AS
Paldiski autoterminal Raadamine Teede REV-2 AS
Kasemetsa – Kiisa mnt. algus Raadamine, juurimine, kasvupinnase eemaldamine, truupide ehitus, uute kraavide kaevamine, ehituseks sobiva ja sobimatu kaevamine muldest, liivast aluse ehitus, haljastus, nõlvade planeerimine Aspi AS

2004 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Laeva – Tartu mnt. Raadamine, juurimine, uute kraavide kaevamine, temaa-ala planeerimine, niitmine Teede REV-2 AS
Kose-Uuemõisa Raadamine Skanska EMV AS
Paekna raba Raadamine Mikskaar AS
Otepää – Kanepi mnt. lõpp Raadamine TREF AS

2003 Tööd

Objekti nimetusTeostatud töödtööde tellija
Lelle – Käru mnt. Raadamine Teede REV-2 AS
Uhti – Saverna, Erastvere – Peetrimõisa mnt. Raadamine, juurimine Teede REV-2 AS
Uhti – Saverna mnt. Raadamine, juurimine Teede REV-2 AS
Otepää – Kanepi mnt. algus Raadamine TREF AS
Muuga, Altmetsa tee. Raadamine Teede REV-2 AS
Keila – Kloogaranna mnt. Raadamine Harju Teedevalitsus

Amifax OÜ

Reg nr: 10428147

KMKR: EE100352933

Aadress: Nurmenuku 1, Harjumaa, Eesti 75305